Opis warsztatów 15.11.2017

I sesja warsztatowa:

Zabawa w zimno – ciepło w Scratchu i Akademii Khana – Witold Kranas, OEIiZK

Opis: Wyobraźmy sobie mapę rozkładu temperatury na płaszczyźnie. Kolor niebieski oznacza miejsca chłodne, a czerwony – najcieplejsze. Dysponujemy punktowym próbnikiem i chcemy znaleźć najcieplejszy punkt. Jak to oprogramować wizualnie w Scratchu i tekstowo w Akademii Khana…

Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC – Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Dzięki EDU-ARCTIC naukowcy mogą zabrać uczniów z całej Europy w fascynującą podróż po świecie Arktyki, a w ten sposób zachęcić ich do zgłębiania nauk matematyczno-przyrodniczych i podejmowania kariery naukowej. Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13-20 lat oraz ich nauczycieli. Wykorzystuje bazy polarne w Arktyce i prowadzone w nich badania naukowe i obserwacje. Uczniowie mają okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych dzięki udziałowi w transmisjach z Arktyki, a nawet wyjazdom na wyprawy polarne. EDU-ARCTIC oferuje: webinaria – lekcje on-line z udziałem badaczy polarnych, program monitoringu środowiska prowadzonego przez szkoły, „Polarpedię “ – internetową encyklopedię dotyczącą obszarów polarnych i związanych z nimi zjawisk i pojęć oraz konkursy, w których nagrodą są wyprawy do stacji polarnych.

Filmy science-fiction na lekcjach przedmiotów STEM – Ryszard Markowicz, Ambasador Scientix, Centrum Nauk Ścisłych przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie

Opis: Jedną z najlepszych części filmu science fiction Interstellar jest szalona nauka przenikająca główne wątki. Tunele czasoprzestrzenne, siła grawitacji, teoria względności i wypaczanie czasoprzestrzeni to tylko niektóre ze zjawisk, które odgrywają ważną rolę w dalekiej podróży kosmicznej astronautów. Taki rodzaj filmu daje mnóstwo możliwości zastosowania go na lekcji. A to tylko jeden z przykładów. Wyobraźcie sobie uczniów, którzy z wypiekami na twarzy stawiają hipotezy dotyczące np. drogi, prędkości, czasu i weryfikują je samodzielnie, robiąc przy tym tyle szumu, że nauczyciele z klas obok myślą, że Was nie ma.

Program Klubów Młodego Odkrywcy – Szymon Pitek, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

Opis: Klub Młodego Odkrywcy to popularnonaukowa formuła edukacyjna, zainicjowana i koordynowana przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik. W ramach zajęć KMO młodzież i dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, samodzielnie zdobywając wiedzę i budując umiejętności.Podczas spotkań KMO najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.
Roboty w edukacji przedmiotowej – Agnieszka Borowiecka, Jan A. Wierzbicki, OEIiZK
Opis: W czasie warsztatów zostaną przedstawione zastosowania edukacyjne małych robotów. Poruszona zostanie tematyka roli robotyki w edukacji przedmiotowej od jej początkowych etapów oraz jakie zagadnienia dydaktyczne mogą być realizowane z jej wykorzystaniem. Słuchacze poznają robota Ozobot.

II sesja warsztatowa:

Modele wielościanów w GeoGebrze 3D – Hanna Basaj, OEIiZK

Opis: Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki. Uczestnicy poznają podstawy pracy w Widoku 3D GeoGebry. Wykonają modele wielościanów z możliwością zmiany długości krawędzi i wysokości oraz wykonają siatki wielościanów. GeoGebra jest bezpłatnym dynamicznym oprogramowaniem, które wspomaga nauczanie i uczenie się matematyki oraz umożliwia tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Zrób to sam – Elżbieta Kawecka, Ambasador Scientix i Pracownia Centrum Technologii Nauczania,  OEIiZK

Opis: Zespół nauczycieli konsultantów z Pracowni CTN:  biolog, chemik, fizyk i geograf zapraszają do eksperymentowania z użyciem prostych pomocy i materiałów (zasobów tzw. „kuchni”) oraz  darmowych narzędzi TIK.  W programie interdyscyplinarne doświadczenia przyrodnicze pomocne w rozumieniu praw przyrody oraz sposób dokumentowania wyników za pomocą TIK.

Warsztaty pełne wody, czyli o programie Badacz Wody – Magdalena Kołodziejska, Akademia Pedagogiki Specjalnej  i Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska

Opis: Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzenia doświadczeń związanych z wodą.  Podczas spotkania przybliżone zostaną założenia programu Badacz Wody, w ramach którego kształtowane są umiejętności podejmowania działań ekologicznych i społecznych przez dzieci i młodzież oraz rozwijane kompetencje nauczycieli. Program przyczynia się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie poszanowania wody oraz uwrażliwia uczniów na jakość najbliższego otoczenia w aspekcie poszanowania terenów zielonych. Uczestnicy otrzymają informacje na temat możliwości przystąpienia do realizacji tego międzynarodowego programu w swojej szkole.

Narzędzia dydaktyczne do nauki fizyki rozwijane w ramach STEM4youth (H2020) – Przemysław Duda, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Opis: Prezentacja narzędzi dydaktyczny opracowanych na Wydziale Fizyki PW w ramach projektu STEM4youth H2020 i w innych projektach współfinansowanych przez EU.