• Spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych w Atenach

  Ateny

  W dniach 12-13 stycznia odbyło się czwarte spotkanie wszystkich Krajowych Punktów Kontaktowych Scientix. Dla przedstawicieli Polski była to pierwsza okazja do spotkania się z realizatorami projektu i przedstawicielami innych krajów europejskich.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 3 nowych Punktów Kontaktowych, którzy mieli okazję do zaprezentowania instytucji, które reprezentują. Ponadto odbyły się spotkania indywidualne z kierownictwem projektu.

  Zaproponowano również stworzenie grup tematycznych w różnych obszarach edukacyjnych, które będą pracować na kolejnych spotkaniach w ciągu całego roku. Jedną z grup roboczych poświęconą zagadnieniom włączania badań naukowych do praktyki szkolnej będą prowadzić przedstawiciele Instytutu Geofizyki. Pomogą w tym bogate doświadczenia z realizacji projektu EDUSCIENCE.

  Ciekawym doświadczeniem dla uczestników była możliwość zapoznania się z narzędziem, jakim jest „pokój konferencyjny Scientix online” (szczegóły na stronie: http://www.scientix.eu/web/guest/online-meeting-room) – warsztaty oraz sugestie kolegów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu webinariów będą pomocne w przygotowaniach warsztatów online w innych krajach.

  Atmosfera spotkania bardzo sprzyjała współpracy i wymianie doświadczeń. Już czekamy na kolejne takie wydarzenie.