Opis warsztatów 2017

I sesja warsztatowa:

Przyrodnicy w terenie z technologią w kieszeni – Elżbieta Kawecka, Małgorzata Witecka – OEIiZK

Opis: Uczestnicy warsztatu poznają praktycznie aplikacje na urządzenia mobilne wspierające edukację przyrodniczą podczas zajęć w terenie. Zarejestrują trasę wędrówki do pobliskiego parku i wykonają pomiary kilku wielkości fizycznych za pomocą czujników cyfrowych (zestawy MoLab, VinciLab) lub aplikacji pomiarowych (na tabletach, smartfonach). Przeprowadzą analizę i dyskusję danych pomiarowych.

Program eTwinning – kreatywne nauczanie – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Opis: W ramach warsztatów nauczyciele mają okazję do zapoznania się z Programem eTwinning, jego założeniami, formami współpracy międzynarodowej i krajowej szkół oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Przykłady dobrej praktyki w postaci wybranych projektów matematyczno-przyrodniczych i naukowych zaprezentują koncepcję realizacji podstawy programowej przedmiotu w ramach współpracy międzynarodowej oraz wykorzystanie nowych technologii i aplikacji.

Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC – Agata Goździk, Piotr Stankiewicz, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Dzięki EDU-ARCTIC naukowcy mogą zabrać uczniów z całej Europy w fascynującą podróż po świecie Arktyki, a w ten sposób zachęcić ich do zgłębiania nauk matematyczno-przyrodniczych i podejmowania kariery naukowej. Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13-20 lat oraz ich nauczycieli. Wykorzystuje bazy polarne w Arktyce i prowadzone w nich badania naukowe i obserwacje. Uczniowie mają okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych dzięki udziałowi w transmisjach z Arktyki, a nawet wyjazdom na wyprawy polarne. EDU-ARCTIC oferuje: webinaria – lekcje on-line z udziałem badaczy polarnych, program monitoringu środowiska prowadzonego przez szkoły, „Polarpedię “ – internetową encyklopedię dotyczącą obszarów polarnych i związanych z nimi zjawisk i pojęć oraz konkursy, w których nagrodą są wyprawy do stacji polarnych.

Darmowe narzędzia TIK sprzymierzeńcem przyrodnika – Renata Sidoruk-Sołoducha, Małgorzata Chmurska, OEIiZK

Opis: „Cechy Internetu, które zmieniają  nasze życie. Ma on charakter: światowy, osobisty, interaktywny, jest niedrogi i bezustannie się rozwija.”  (https://pl.wikiquote.org/wiki/Internet)
Jednak i tak  potrzebny jest człowiek, który zweryfikuje i wybierze z Internetu wartościowe edukacyjnie materiały. Korzystając z  darmowych zasobów Internetu możesz przeprowadzić wirtualną sekcję żaby, poznać zasady dziedziczenia koloru oczu, bezpiecznie wyhodować bakterie, wykonać wirtualny eksperyment…
Wiele możliwości ciekawego poznawania świata przyrody z TIK w zasięgu ręki każdego czyli prezentacja darmowych narzędzi dla przyrodników.

II tura warsztatów:

Wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce szkolnej – projekt ERIS – Instytut Geofizyki PAN

Opis: Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pakietami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach projektu ERIS do realizacji na lekcjach fizyki, geografii lub matematyki. Pakiety bazują na badaniach naukowych i danych zbieranych przez naukowców z Instytutu Geofizyki PAN. Zawierają gotowe materiały dla nauczyciela do pracy z uczniami na lekcjach lub podczas zajęć dodatkowych (np. kółek zainteresowań), a także karty pracy dla uczniów oraz wskazówki dla nauczyciela.

Narzędzia dydaktyczne do nauki fizyki rozwijane w ramach STEM4youth (H2020) – Przemysław Duda, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Opis: Prezentacja narzędzi dydaktyczny opracowanych na Wydziale Fizyki PW w ramach projektu STEM4youth H2020 i w innych projektach współfinansowanych przez EU.

Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC – Agata Goździk, Piotr Stankiewicz, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Dzięki EDU-ARCTIC naukowcy mogą zabrać uczniów z całej Europy w fascynującą podróż po świecie Arktyki, a w ten sposób zachęcić ich do zgłębiania nauk matematyczno-przyrodniczych i podejmowania kariery naukowej. Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13-20 lat oraz ich nauczycieli. Wykorzystuje bazy polarne w Arktyce i prowadzone w nich badania naukowe i obserwacje. Uczniowie mają okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych dzięki udziałowi w transmisjach z Arktyki, a nawet wyjazdom na wyprawy polarne. EDU-ARCTIC oferuje: webinaria – lekcje on-line z udziałem badaczy polarnych, program monitoringu środowiska prowadzonego przez szkoły, „Polarpedię “ – internetową encyklopedię dotyczącą obszarów polarnych i związanych z nimi zjawisk i pojęć oraz konkursy, w których nagrodą są wyprawy do stacji polarnych.

Programowanie w JS/Processing w Akademii Khana – klasyczne symulacje – Witold Kranas, OEIiZK

Opis: W trakcie warsztatów uczestnicy zalogują się do polskiej wersji Akademii Khana, obejrzą różne materiały z fizyki, matematyki, ew. innych przedmiotów. Zapoznają się również z zawartością działu Informatyka w szczególności z dostępnymi kursami programowania. Rozpoczną pracę w środowisku programowania w JavaScript/Processing, tworząc proste symulacje. Na zakończenie obejrzą bardziej zaawansowane symulacje (ruch planet, rozprężanie gazu) przygotowane przez autora warsztatu.