• ,,Razem łatwiej i raźniej…” – relacja z warsztatów Scientix w Brukseli

  113,,Uczyć się, dzielić i cieszyć…”– tak najkrócej można skrystalizować credo Projektu Scientix w European Schoolnet w Brukseli. Stanowi on ogólnoeuropejską platformę oferującą dostęp do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, wspierającą postęp w dydaktyce nauczania przedmiotów ścisłych (ang. STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) oraz umożliwiającą przepływ informacji z zakresu edukacji na skalę globalną. W ramach działalności SCIENTIX odbywają się cykliczne, międzynarodowe warsztaty naukowe dla nauczycieli w Future Classroom Lab w Brukseli.

  W dniach 26-29.02.2016 r. wzięło w nich udział 63 uczestników z 25 krajów. Świetną organizację, wysoki poziom szkoleń i wykładów, wspaniałą atmosferę oraz komfortowe warunki spotkania zapewnił zespół animatorów i realizatorów projektu, kierowany przez dr Aguedę Gras-Velázquez.

  Każdy element i chwila tej niezwykłej imprezy były starannie przemyślane i zaprojektowane, co niewątpliwie wymagało od organizatorów ogromnego wysiłku i profesjonalizmu, ale efekt finalny był imponujący.

  Program dydaktyczny obejmował prezentację 12 projektów, realizowanych w różnych państwach, o bardzo wysokiej wartości merytorycznej oraz inspirującej.

  Uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. ze znaczeniem robotyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (projekt ER4STEM – Educational Robotics for STEM), wizualizacją danych w technice D3 (projekt D3MOBILE), przyjaznym nauczaniem matematyki i przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem technik pomiarowych (projekt X’Hemm), wirtualnym laboratorium fizycznym opartym na internecie (projekt Web-Based Physics Virtual Labs).

  Szczególnie interesująca była prezentacja projektu Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry) oferującego wykorzystanie wirtualnych laboratoriów dla różnych dziedzin nauki, takich jak fizyka, astronomia, chemia, biologia, geografia i matematyka (podkreślono znaczenie w edukacji metod badawczych, wspartych na eksperymentalnej weryfikacji hipotez oraz wyciąganiu wniosków).

  Polacy, w osobach dr Barbary Roszkowskiej-Lech oraz mgr Adama Wasążnika, zaprezentowali idee innowacyjnego projektu edukacyjnego Archipelag Matematyki (Game of Higher Mathematics), realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Projekt zachęca do zgłębiania wiedzy matematycznej poprzez wirtualną wędrówkę po ,,Archipelagu Matematyki” (gra dydaktyczna).

  Odbyły się również cztery sesje warsztatowe, w czasie których można się było dowiedzieć: Jak wykorzystywać robotykę w STEM? Jak budować modele 3D ze zdjęć? Jak stosować w edukacji filmy Science Fiction? Jak uczyć geometrii ze wsparciem TIK? Jak zorganizować i wyposażyć szkolne laboratorium przyszłości? Jak w sposób innowacyjny wdrażać umiejętności 21. wieku w edukacji STEM?

  Znaczącym elementem imprezy była wymiana doświadczeń edukacyjnych uczestników w trakcie zajęć oraz spotkań nieformalnych. Okazało się, że wspólna międzynarodowa troska o jak najwyższą jakość współczesnej edukacji stanowi doskonały klucz do dyskusji, które trwały do późnych godzin wieczornych.

  Serdecznym pożegnaniom i uściskom nie było końca, trudno było się rozstawać i pogodzić ze skończonym wymiarem czasu. Pozostała nadzieja i wiara, że spotkamy się jeszcze nie raz – w Brukseli lub innym pięknym miejscu naszego europejskiego domu. Przed oczami przesuwają się jeszcze obrazy miejsc i uśmiechniętych ludzi, w uszach brzmi międzynarodowy tembr głosów, a w sercu pulsuje radość i wdzięczność za brukselskie spotkanie, którego owoce już wdrażamy w naszej codziennej pracy nauczyciela STEM.

  Zachęcam gorąco do udziału w następnych edycjach Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab.

  mgr inż. Hanna Rokita

  nauczyciel chemii, doradca metodyczny miasta stołecznego Warszawy w zakresie chemii

  Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń

   Źródła informacji oraz zdjęcie ze spotkania:

  http://www.scientix.eu/web/guest/spw10-at-fcl-after

  http://scientix.eu