• Zapraszamy na Krajową Konferencję Scientix w dn. 8-9.10.15 w Warszawie

    Z przyjemnością informujemy, że w dniach 8-9.10.2015 r. w Warszawie odbędzie się Krajowa Konferencja Scientix pn. „Nauki ścisłe na luzie” dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

    Głównym celem konferencji jest praktyczna prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także integracja środowiska nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Do prezentacji zostaną zaproszone projekty, które zostały zgłoszone do bazy Scientix. Projekty te będą miały możliwość zaprezentowania swoich produktów w formie warsztatowej, która pozwoli na aktywny udział uczestników w poznawaniu nowych rozwiązań edukacyjnych.

    W programie m.in. wykłady ekspertów, warsztaty tematyczne, przedmiotowe okrągłe stoły oraz unikalna możliwość zwiedzania Filtrów Warszawskich.

    Serdecznie zapraszamy.

    Szczegóły dostępne są w zakładce Konferencja.