III sesja warsztatowa

9.10.2015 r.           10.30-12.00

Warsztat Opis
Archipelag Matematyki 

Prowadząca: dr Barbara Roszkowska-Lech

Politechnika Warszawska

Jak odczarować matematykę i zainteresować nią uczniów „średnich”, to znaczy tych, w których drzemie duży potencjał, tylko trzeba go odkryć i uruchomić? W trakcie zajęć zaprezentujemy metodę nauczania i uczenia się matematyki z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Archipelag Matematyki.
Modelowanie struktur związków chemicznychProwadzący: dr Robert Wolski, prof. dr hab. Hanna Gulińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wykształcenie u uczniów prawidłowego wyobrażania trójwymiarowych struktur związków jest jednym z podstawowych etapów w poznawaniu zagadnień chemicznych. Zatem umiejętność przygotowanie atrakcyjnej i poprawnej prezentacji modeli, zwłaszcza modeli trójwymiarowych to ważne i twórcze zadanie nauczyciela. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poznania atrakcyjnych metod projektowania budowy związków. Na zajęciach przedstawione zostaną możliwości tworzenia modeli z wykorzystaniem technik „manualnych” prostych programów komputerowych oraz technik manualnych. W czasie warsztatów każdy będzie mógł samodzielnie przygotować wybrane modele struktur związków chemicznych wykorzystując papier, balony oraz inne materiały. Natomiast do tworzenia komputerowych modeli wykorzystany zostanie program ChemSkech z opcją trójwymiarowej wizualizacji struktur związków chemicznych.
Goerudio – skuteczne metody nauczania przedmiotów ścisłych 

Prowadzący: Grzegorz Grodek

36,6 Competence Centre

Celem projektu jest upowszechnianie i zastosowanie metod nauczania przedmiotów ścisłych rozwijających kreatywność uczniów i ułatwiających zrozumienie zagadnień naukowych. W ramach projektu Goerudio powstała europejska społeczność edukacyjna, skupiająca nauczycieli przedmiotów ścisłych i uczniów, w celu zwiększenia atrakcyjności nauczania i zaangażowania uczniów w proces uczenia się poprzez wykorzystanie rezultatów inicjatyw promujących zagadnienia naukowe. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana metodologia Goerudio oraz rezultaty projektu. Portal projektu: www.goerudio.pixel-online.org
Zastosowanie metody Odkrywania przez Dociekanie w polskich szkołach. Od Fibonacciego do SAILS 

Prowadzący: dr Dagmara Sokołowska, Mateusz Wojtaszek

Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nasza przygoda z metodą Odkrywania przez Dociekanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (IBSE, inquiry-based science education) i jej rozpowszechnianiem wśród nauczycieli rozpoczęła się w projekcie Fibonacci w 2010r., tj. wkrótce po tym, jak elementy tej metody zostały zapisane w polskiej podstawie programowej dla przyrody na wszystkich etapach edukacyjnych. Lata praktyki w prowadzeniu szkoleń i przygotowywaniu materiałów dydaktycznych pokazały nam, że metoda ta jest nie tylko doceniania przez uczniów i nauczycieli, ale wręcz niezbędna w nauczaniu przyrody w nowoczesnej szkole. Pozostaje pytanie, w jaki sposób wprowadzić ją do klas w sposób efektywny, wykonalny na lekcjach w zwykłych warunkach i w ramach przyznanych przedmiotom przyrodniczym siatek godzin, a następnie – jak ocenić uczniów pracujących tą metodą. Korzystając z doświadczeń projektu Fibonacci, SAILS i Akademickie Centrum Kreatywności, podczas warsztatów pokażemy narzędzia i strategie wspomagające implementację metody Odkrywania przez Dociekanie w polskich szkołach.
Świet(l)ni odkrywcy – projekt Photonic Explorer 

Prowadzący: Tomasz Greczyło i Dobromiła Szczepaniak

Celem projektu Photonic Explorer było przygotowanie materiałów i zestawów doświadczalnych dla nauczycieli i uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych pozwalających uczyć o świetle metodą „uczenia się przez dociekanie” (inquiry based learning). Efektem projektu jest zatem gotowy zestaw doświadczalny oraz komplet scenariuszy lekcji do przeprowadzenia z uczniami w trzydziestoosobowych klasach. Uczestnicy warsztatów będą mogli przetestować wybrane scenariusze zajęć, wykonać niektóre spośród proponowanych w innych scenariuszach doświadczeń,  zapoznają się  ze wszystkimi materiałami przygotowanymi w ramach projektu oraz dowiedzą się jak zdobyć lub skompletować zestaw doświadczalny do przeprowadzania lekcji o świetle metodą nauczania przez dociekanie.