Opis warsztatów 23-24.11.2018

 15.45-17.00 I Sesja warsztatowa (6 równoległych warsztatów do wyboru)

 • Nowa forma przekazu informacji o otaczającym nas świecie (reportaż multimedialny w Sway) – Izabela Rudnicka, OEIiZK

Opis: Reportaż multimedialny to dynamiczna forma publikacji projektów matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciel może ciekawie dokumentować realizowane z uczniami projekty przyrodnicze (obejmujące procesy, badania, ich efekty), w których wskazuje kilka ujęć dokumentowanych tematów i zjawisk związanych z naukami matematyczno-przyrodniczymi.

 • Co wisi w powietrzu? – Elżbieta Kawecka, Ambasador Scientix, Renata Sidoruk-Sołoducha, OEIiZK

Opis: Ocena stanu jakości powietrza i problem smogu jest bardzo aktualny w sezonie zimowym. Niektóre miasta w Polsce wprowadzają nowe rozwiązania zwiększające skuteczność walki ze smogiem. Uczestnicy warsztatów poznają przykładowe projekty aktywnej edukacji ekologicznej, mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat niskiej emisji. Zastosują w praktyce różne aplikacje do sprawdzenia stanu jakości powietrza oraz przykładowy kalkulator on-line do obliczenia własnego śladu węglowego.

 • Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC – Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Dzięki EDU-ARCTIC naukowcy mogą zabrać uczniów w wieku 13-19 lat z całej Europy w fascynującą podróż po świecie Arktyki, a w ten sposób zachęcić ich do zgłębiania nauk matematyczno-przyrodniczych i podejmowania kariery naukowej. Projekt wykorzystuje bazy polarne w Arktyce i prowadzone w nich badania naukowe i obserwacje do uatrakcyjnienia nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie mają okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych dzięki udziałowi w transmisjach z Arktyki, a nawet wyjazdom na wyprawy polarne. EDU-ARCTIC oferuje: webinaria – lekcje on-line z udziałem badaczy polarnych, program monitoringu środowiska prowadzonego przez szkoły, „Polarpedię “ – internetową encyklopedię dotyczącą obszarów polarnych i związanych z nimi zjawisk i pojęć oraz konkursy, w których nagrodą są wyprawy do stacji polarnych.

 • Pokochaj wodę i badaj jak zmienia się świat – Magdalena Kołodziejska i Zdzisław Nitak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Fundacja GAP Polska

Opis: Warsztaty będą okazją do zapoznania się z celami międzynarodowego programu edukacyjnego Badacz Wody i możliwościami rocznego wsparcia dla szkół warszawskich. Uczestnicy warsztatów przeprowadzą doświadczenia wodne. Między innymi przeprowadzą badania biologiczne i chemiczne próbek wody pochodzących z różnych źródeł.

 • Filmy science – fiction na lekcjach przedmiotów ścisłych – Ryszard Markowicz, Ambasador Scientix

Opis: Jedną z najlepszych części filmu science fiction Interstellar jest szalona nauka przenikająca główne wątki. Tunele czasoprzestrzenne, siła grawitacji, teoria względności i wypaczanie czasoprzestrzeni to tylko niektóre ze zjawisk, które odgrywają ważną rolę w dalekiej podróży kosmicznej astronautów. Taki rodzaj filmu daje mnóstwo możliwości zastosowania go na lekcji matematyki. A to tylko jeden z przykładów. Wyobraźcie sobie uczniów, którzy z wypiekami na twarzy stawiają hipotezy dotyczące np. drogi, prędkości, czasu i weryfikują je samodzielnie, robiąc przy tym tyle szumu, że nauczyciele z klas obok myślą, że Was nie ma. Te warsztaty to także dobra okazja do przedstawienia dokonań Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie.

 • STEAM: Od Scientix-u do Europeany – nowe technologie, nowe treści i przestrzenie do nauki – Małgorzata Zajączkowska, Ambasador Scientix

Opis: Istnieje prosta zależność związana z ukierunkowanym rozwojem  nauczyciela i pasjami uczniów w celu stworzenia naturalnego dla wszystkich środowiska sprzyjającego  nauce na miarę XXI-ego wieku. Oczywiście w oparciu o STEAM, czyli metodologię z podejściem interdyscyplinarnym, która zachęca uczniów do systematyczności i eksperymentowania. Pobudza wyobraźnię, angażuje zmysłowo i emocjonalnie, pobudza do krytycznej refleksji nad twórczą produkcją dla otaczającego ich świata. Uczestnicy warsztatów poznają praktyczne rozwiązania w oparciu o cztery projekty: Scientix, Future Classroom Lab, Atelier for STEAM i Europeana. Dowiedzą się, jak wprowadzić STEAM do szkoły, aby ten proces zmian był naturalny oraz jak nauczanie w oparciu o STEAM wygląda od strony praktycznej na podstawie działań projektowych, które są realizowane w kilku szkołach partnerskich.

17.15-18.30 II Sesja warsztatowa (5 równoległych warsztatów do wyboru)

 • Nowe technologie w Escape Room – Elżbieta Pryłowska-Nowak (OEIiZK), Izabela Rudnicka (OEIiZK)

Opis: Warsztaty dla nauczycieli z elementami Escape Room, w czasie których będzie można doświadczyć zarówno wielu emocji, jak i zdobyć cenną wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania nowych technologii w szkole. Rozwiązując zagadki dotyczące Mazowsza będzie można poznać Ozobota, przykłady ciekawych zadań przygotowanych za pomocą aplikacji Sway,  HP Reveal i innych.

 • Smartfony i tablety na lekcji fizyki – Elżbieta Kawecka (OEIiZK), Ambasador Scientix


Opis: Czy smartfony i tablety zachęcą uczniów do nauki fizyki? Jak zaangażować uczniów do wykonywania pomiarów i obserwacji różnych zjawisk fizycznych?
Pokażmy im najciekawsze aplikacje edukacyjne  i pozwólmy je stosować  podczas zajęć szkolnych.
Uczestnicy warsztatów poznają bezpłatne aplikacje wspierające nauczanie i uczenie się fizyki oraz metody ich wykorzystania na lekcjach.

 • Pokochaj wodę i badaj, jak zmienia się świat – Magdalena Kołodziejska i Zdzisław Nitak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Fundacja GAP Polska

Opis: Warsztaty będą okazją do zapoznania się z celami międzynarodowego programu edukacyjnego Badacz Wody i możliwościami rocznego wsparcia dla szkół warszawskich. Uczestnicy warsztatów przeprowadzą doświadczenia wodne. Między innymi przeprowadzą badania biologiczne i chemiczne próbek wody pochodzących z różnych źródeł.

 • Wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce szkolnej – projekt ERIS – Piotr Stankiewicz, Instytut Geofizyki PAN

Opis: W ramach projektu ERIS powstały pakiety edukacyjne dla nauczycieli przeznaczone do wykorzystania na lekcjach fizyki, biologii, chemii i geografii w szkole podstawowej oraz szkołach średnich. Pakiety bazują na badaniach naukowych i danych zbieranych przez naukowców i Instytutu Geofizyki PAN. Zawierają prezentacje, animacje, karty pracy oraz scenariusze lekcji.  Materiały nawiązują do podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych. Mogą być wykorzystane zarówno podczas lekcji, jak również w czasie zajęć dodatkowych (kół zainteresowań).

Podczas warsztatów uczestnicy poznają zakres tematyczny pakietów i ich strukturę. Wezmą także udział w przykładowej lekcji na temat promieniowania ultrafioletowego, jego skutków oraz sposobów ochrony przed jego szkodliwym działaniem.

 • Gamifikacja, czyli jak uatrakcyjnić lekcje – Anna Wielgopolan, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Kluczem do sukcesu edukacyjnego jest MOTYWACJA. Dzięki wykorzystaniu gier można w trwały – i pozytywny – sposób wpływać na psychikę człowieka, szczególnie dziecka. Granie zwiększa  zdolność do wprowadzania innowacji i do adaptowania się do zmiennych warunków. Gry przypominają tym samym eksperyment – pozwalają na samodzielne eksplorowanie wielu możliwości jednocześnie, a także angażują emocje, pozytywną rywalizację, przynosząc szybką gratyfikację. Dowiedz się, jak skutecznie  wykorzystać nowoczesne technologie do uatrakcyjnienia dowolnej lekcji, Skorzystaj z gotowych zasobów i stwórz własne! Gry online, quizy, gry planszowe, questy. Gamifikacja w szkole bez tajemnic! Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi narzędziami do samodzielnego tworzenia gier i quizów do wykorzystania na lekcjach. Zostaną również zaprezentowane repozytoria takich materiałów.

11.45-13.00 III Sesja warsztatowa (5 równoległych warsztatów do wyboru)

 • Proste symulacje w programie Snap! podobnym do Scratcha – Witold Kranas (OEIiZK)

Opis: Po wprowadzeniu do korzystania z programu Snap wykonamy 2 lub 3 proste projekty:

Ruch planet – animacja: symulowanie ruchu obiegowego 2 planet, łączenie i animowanie duszków, wyznaczanie położenia punktu znajdującego się w środku pomiędzy dwoma planetami, umieszczenie w nim kolejnego duszka i rysowanie przez niego krzywych (zależnych od okresów obiegu).

Rzut dwiema kostkami – wykorzystanie list (projekt Katarzyny Olędzkiej): losowanie wyników rzutu dwiema kostkami (suma oczek), zliczanie częstości występowania wyników, obliczanie miar tendencji centralnej i ich przedstawianie.

Sortowanie przez zliczanie – dodatek do rzutu kostkami: tworzenie bloku wykonującego sortowanie przez zliczanie na podstawie listy częstości wyników, prezentowanie posortowanej listy.

 • Nowe technologie w Escape Room – Elżbieta Pryłowska-Nowak (OEIiZK), Agnieszka Halicka (OEIiZK)

Opis: Warsztaty dla nauczycieli z elementami Escape Room, w czasie których będzie można doświadczyć zarówno wielu emocji, jak i zdobyć cenną wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania nowych technologii w szkole. Rozwiązując zagadki dotyczące Mazowsza będzie można poznać Ozobota, przykłady ciekawych zadań przygotowanych za pomocą aplikacji Sway,  HP Reveal i innych.

 • Lekcje z wykorzystaniem zasobów GoLab – podejście praktyczne – Małgorzata Masłowska, III LO im. M. Kopernika w Kaliszu, ambasador projektu GoLab

Opis: Uczenie naukowego podejścia do zrozumienia świata” to pięknie brzmiące zdanie, ale niestety często tylko slogan. Czy dla nauczyciela w klasie z rzutnikiem i dostępem do Internetu mogłoby przestać być sloganem? Zaproponuję Państwu skorzystanie z darmowej internetowej platformy Go-Lab, będącej biblioteką dobrych symulacji edukacyjnych, zdalnych laboratoriów oraz scenariuszy lekcji ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych wykorzystujących metodę nauczania przez dociekanie. Pokażę jak zaprojektować lekcję korzystając z gotowych scenariuszy oraz jak napisać własny autorski scenariusz w oparciu o możliwości GoLab.

 • Misja na Marsa – Małgorzata Kołodziejska, Esero Polska, Centrum Nauki Kopernik

Opis: Warsztaty z zakresu STEM, których celem jest rozbudzenie zainteresowania edukatorów, a następnie ich uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką kosmosu. Podczas warsztatów, uczestnicy będą konstruowali lądowniki oraz łaziki marsjańskie z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku, w tym materiałów pochodzących z recyklingu. Będą pracowali w kilkuosobowych grupach.

 • Innowacje STEM w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko – Sylwester Zasoński, Ambasador Scientix

Opis: Nie każdy musi być programistą ale warto aby każdy umiał kodować. Czyli jak przy użyciu odpowiednich narzędzi nauczyć maluchy kodowania i wprowadzić edukację STEAM w szkole podstawowej.