I sesja warsztatowa

8.10.2015 r.           14.50-16.20

 

Warsztat Opis
E-doświadczenia w fizyce  Prowadzący: dr Paweł Syty, dr Patryk Jasik

Politechnika Gdańska

Uczestnicy warsztatów poznają nowoczesne narzędzie komputerowe, wspierające nauczanie fizyki – tzw. e-Doświadczenia, będące wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych doświadczeń. Dzięki nim można przeprowadzać doświadczenia, których w warunkach laboratoryjnych nie da się wykonać – np. sprawdzić , jak będzie się zachowywało wahadło na Księżycu lub w spadającej windzie, czy też obliczyć okres połowicznego rozpadu danego pierwiastka promieniotwórczego i poznać zasadę działania lampy rentgenowskiej.
W poszukiwaniu praw przyrodyProwadzące: Elżbieta Kawecka, Renata Sidoruk-Sołoducha

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Celem warsztatów jest wykonanie przez uczestników kilku wybranych doświadczeń przyrodniczych wspomaganych komputerowo, opracowanych przez nauczycieli w ramach projektu „W poszukiwaniu praw przyrody”.   Projekt ten realizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, miał na celu wsparcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego przy stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, poprzez szkolenia oraz doposażenie szkół w sprzęt pomiarowy i oprogramowanie. Szczególny nacisk został położony na takie badanie praw przyrody, które rozwija umiejętności samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia uczniów. Nieoczekiwane wyniki doświadczeń są inspiracją do poszukiwań i rozwijania dociekliwości w badaniu otaczającego nas świata. Ułatwia to w szczególności komputerowa rejestracja danych pomiarowych, śledzenie wyników na wykresach podczas wykonywania eksperymentów, ich dalsza analiza i prezentacja w różnej formie.
Program eTwinning i jego narzędziaProwadząca: Gracjana Więckowska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W ramach warsztatów nauczyciele mają okazję do zapoznania się z Programem eTwinning, jego założeniami, formami współpracy międzynarodowej i krajowej szkół oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Przykłady dobrej praktyki w postaci wybranych projektów matematyczno-przyrodniczych i naukowych zaprezentują koncepcję realizacji podstawy programowej przedmiotu w ramach współpracy międzynarodowej oraz wykorzystanie nowych technologii i aplikacji.
3 przepisy na zupełnie inną lekcjęProwadząca: dr Agata Goździk

Instytut Geofizyki PAN

Jak sprawić by uczeń chciał się uczyć, aby był aktywnym uczestnikiem tego procesu? Debata oksfordzka, gra play&decide i konkursy – to kilka pomysłów na to, jak może wyglądać lekcja w nowoczesnej szkole. Podczas warsztatów będziemy poszukiwać przepisów na to, jak sprawić, aby uczeń był aktywnym uczestnikiem, czy wręcz twórcą procesu uczenia się.
Wykorzystanie modułów dydaktycznych projektu PROFILES w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Prowadzący: dr hab. Ryszard M. Janiuk

dr Elwira Samonek-Miciuk

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W trakcie wprowadzającej części warsztatów ich uczestnicy poznają podstawy teoretyczne zgodnie z którymi zostały przygotowane moduły projektu PROFILES, a także ogólne zasad ich wykorzystania. Następnie będą mogli praktycznie zapoznać się z realizacją dwu modułów przygotowanych w ramach tego projektu: 1. Jak skutecznie i bezpiecznie stosować środki czystościowe? 2. Jak rodzaj gleby wpływa na wzrost roślin? Materiały do tych, jak i innych modułów, dostępne są dostępne na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/moduly-2014,5974.htm
Jak ciekawie realizować założenia podstawy programowej dla nauczania fizyki, chemii i biologii poprzez uwzględnienie perspektywy globalnej? 

Prowadząca: Zuzanna Naruszewicz

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia, biologia/przyroda). Podczas warsztatu przeanalizujemy, jakie możliwości daje podstawa programowa dla poruszania na zajęciach z przedmiotów ścisłych kwestii istotnych dla rozwoju współczesnego świata. Na tę 1,5 godzinną sesję zapraszamy osoby, które chcą wykorzystywać w swojej pracy materiały pełne praktycznych przykładów wykorzystania zrównoważonych technologii m.in. z Kenii, Bangladeszu i Peru, będących dowodem na to, jak abstrakcyjna wiedza mądrze zastosowana, może ułatwiać ludziom życie w różnych zakątkach świata i jak wspiera lokalne społeczności w zrównoważonym rozwoju lub gwarantuje dostęp do czystej wody i bezpieczeństwo energetyczne. Warsztat będzie prowadzony w oparciu o przykłady projektów młodzieżowych zrealizowanych w ramach projektu Wzór na rozwój w latach 2013-2015, które obrazują, że podejście do nauki przedmiotów ścisłych wrażliwe na kwestie społeczne jest sposobem na aktywne i długofalowe zaangażowanie młodzieży. Wszystkim osobom uczestniczącym udostępnimy materiały edukacyjne (filmy, scenariusze zajęć i gier edukacyjnych) opracowane w ramach projektu Wzór na rozwój (Make the link).