Odnawialne źródła energii – co trzeba wiedzieć? 15.03 o 17.00

Czy odnawialne źródła energii to najlepsza najlepsza alternatywa dla spalania paliw kopalnych w walce z globalnym ociepleniem? Na rozwoju której z dostępnych technologii odnawialnych powinniśmy skupić nasze wysiłki? Podczas webinarium postaramy się poszukać odpowiedzi na te oraz inne pytania związane z transformacją energetyczną i jej wpływem na zmiany klimatu. Zmierzymy się również z często powielanymi mitami i niedomówieniami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.

Pod koniec przedstawimy również materiały edukacyjne, które można wykorzystać na lekcjach do zaprezentowania zagadnień związanych z OZE.

ZAPISY

PRELEGENT

dr Artur Szkop – fizyk specjalizujący się w fizyce atmosfery, adiunkt w Instytucie Geofizyki PAN, w swojej pracy skupia się na wieloprzyrządowym podejściu do pomiarów aerozoli atmosferycznych w celu zdobycia wiedzy o ich składzie, źródłach oraz ewolucji.