Warsztaty Scientix we Wrocławiu 03.03.2023

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Scientix we Wrocławiu. Instytut Geofizyki PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy Scientix w Polsce – organizuje 3 marca 2023 r. bezpłatne warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, które odbędą się w VI LO we Wrocławiu (ul. Hutnicza 64).

Program:

13.00 Rejestracja

13.30 Co Scientix oferuje nauczycielom? – dr Agata Goździk

13.45 Digi-Science – wprowadzenie do projektu – Dagmara Bożek

Opis: Omówimy narzędzia ICT przydatne w edukacji STEAM, a także przedstawimy trzy pakiety edukacyjne: „Elektryczność atmosfery”, „Smog w słoiku” oraz „Topniejący lód a poziom morza” wraz z eksperymentami – w postaci krótkich filmików.

14.20 Przerwa kawowa

14.40 Metodyka projektu POLAR STAR – dr Agata Goździk

Opis: W czasie warsztatów omówimy dwa główne nurty metodyki projektu POLAR STAR: edukację STEAM oraz naukę jako całość. „Nauka jako całość” dotyczy głównie treści i proponuje holistyczne, interdyscyplinarne podejście, zwiększające retencję wiedzy uczniów i umożliwiające im zbudowanie znaczącej struktury wiedzy, zaczynając od fundamentalnych wielkich idei nauki i idąc dalej do mniej abstrakcyjnych i bardziej konkretnych pojęć. „Edukacja STEAM” ma służyć potrzebom uczniów o różnych zainteresowaniach i stylach uczenia się. Pokażemy ciekawe rozwiązania metodyczne (ul wiedzy, Science Wand) oraz zestaw narzędzi do oceny postępów uczniów.

16.40 Przerwa kawowa

17.00 Niebezpieczna wieloletnia zmarzlina – pakiet edukacyjny POLAR STAR – dr Agata Goździk

Opis: Zaprezentujemy jeden z dziesięciu pakietów POLAR STAR. Podczas korzystania z pakietu uczniowie dowiedzą się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje. Wraz ze zmianą klimatu wpływającą na nasz glob, zmienia się również wieloletnia zmarzlina. Rozmarzająca materia organiczna zaczyna się rozkładać, a do atmosfery uwalniane są dodatkowe gazy cieplarniane. W ten sposób rozmarzanie wieloletniej zmarzliny przyspiesza zmiany klimatyczne i staje się niebezpieczne dla całej Planety.

18.00 Sesja pytań, podsumowanie i zakończenie warsztatów

Zapisy na warsztaty: FORMULARZ