O Scientix

Scientix – Społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie – to wyjątkowa przestrzeń współpracy online dla nauczycieli, naukowców, decydentów i innych specjalistów zajmujących się edukacją przedmiotów ścisłych; przestrzeń, która dostarcza zasoby i najlepsze wzory sprzyjające rozwojowi innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania oraz wspierające wzrost zainteresowania uczniów studiami na kierunkach ścisłych i pokrewnych.

Scientix, powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej, jest zarządzany przez Europejską Sieć Szkolną (ang. EUN) w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Europejska Sieć Szkolna to konsorcjum 31 ministerstw edukacji z krajów europejskich. Jest kluczową organizacją w napędzaniu innowacyjnego nauczania i uczenia się oraz w propagowaniu i rozwijaniu paneuropejskiej współpracy szkół i nauczycieli.

Działania na rzecz edukacji oraz popularyzacji nauki prowadzone przez Instytut Geofizyki od wielu lat zostały docenione przez Europejską Sieć Szkolną, dzięki czemu pod koniec 2014 roku Instytut został zaproszony do współpracy w projekcie jako partner i Krajowy Punkt Kontaktowy. Wybór ten musiał zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Decyzja MEN przyszła w ciągu jednego dnia!

Do zadań Instytutu w projekcie Scientix należy: prezentacja projektu na krajowych konferencjach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, prowadzenie webinariów dla nauczycieli, wskazanie najlepszych inicjatyw edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych oraz zasobów edukacyjnych z tego zakresu. Zostanie również zorganizowana dwudniowa ogólnopolska konferencja dla nauczycieli. Ponadto Instytut będzie prowadził działalność informacyjno-promocyjną, wspierał Scientix w media społecznościowych oraz dostarczał liderowi projektu informacji o narodowych ramach i strategiach nauczania przedmiotów ścisłych.

Dołączenie do Scientix daje również możliwość nawiązania nowych kontaktów wśród instytucji partnerskich działających na rzecz edukacji w innych krajach Europy i zdobywania doświadczeń w tym zakresie. Być może przyczyni się w przyszłości do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych. Krajowe Punkty Kontaktowe działają w 30 krajach, można wśród nich znaleźć np. ministerstwa edukacji, centra nauki, uniwersytety i ośrodki naukowe oraz organizacje nauczycielskie.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na www.scientix.eu (strona dostępna jest również w języku polskim).