Opis warsztatów 24.04.2019

I sesja warsztatowa (15.30 – 17.00)

Przygoda z BLOOM – Elżbieta Kawecka, OEIiZK, Ambasador Scientix

Opis: BLOOM to europejski projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat bio-gospodarki. Koordynatorem działań edukacyjnych, w których uczestniczą nauczyciele przedmiotów ścisłych z 10 krajów europejskich jest European Schoolnet. Uczestnicy warsztatów poznają Szkolny Pakiet BLOOM, zawierający scenariusze interdyscyplinarnych zajęć, przygotowane przez nauczycieli – uczestników projektu. Zbadają też doświadczalnie własności termoizolacyjne różnych  materiałów, opartych na surowcach naturalnych i sztucznych.

Myślenie wizualne z TIK – Renata Sidoruk-Sołoducha, OEIiZK

Opis: Rysunek, mapy myśli przeżywają obecnie prawdziwe odrodzenie. Dzięki myśleniu wizualnemu: pobudzamy kreatywność, utrzymujemy koncentrację, tworzymy bardziej zrozumiały przekaz, a w konsekwencji  lepiej zapamiętujemy informacje. Jednak nie każdy musi być uzdolniony w kwestiach rysowania. Komfort może tu zapewnić technologia, która  doskonale wspiera myślenie wizualne w nauczaniu, np. poprzez darmowe programy i aplikacje do tworzenia infografik, map myśli, komiksów, plakatów, kolaży.

Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC – Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Dzięki EDU-ARCTIC naukowcy mogą zabrać uczniów w wieku 13-19 lat z całej Europy w fascynującą podróż po świecie Arktyki, a w ten sposób zachęcić ich do zgłębiania nauk matematyczno-przyrodniczych i podejmowania kariery naukowej. Projekt wykorzystuje bazy polarne w Arktyce i prowadzone w nich badania naukowe i obserwacje do uatrakcyjnienia nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie mają okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych dzięki udziałowi w transmisjach z Arktyki, a nawet wyjazdom na wyprawy polarne. EDU-ARCTIC oferuje: webinaria – lekcje on-line z udziałem badaczy polarnych, program monitoringu środowiska prowadzonego przez szkoły, „Polarpedię “ – internetową encyklopedię dotyczącą obszarów polarnych i związanych z nimi zjawisk i pojęć oraz konkursy, w których nagrodą są wyprawy do stacji polarnych.

Promieniowanie UV – czy zawsze jest wrogiem – projekt ERIS – Piotr Stankiewicz, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pakietami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach projektu ERIS do realizacji na lekcjach fizyki, geografii lub matematyki. Pakiet „Promieniowanie UV” pozwoli odpowiedzieć na pytania: czym jest promieniowanie ultrafioletowe i od jakich czynników zależy natężenie naturalnego promieniowania? jakie niesie ze sobą zagrożenie, a jakie korzyści dla naszego zdrowia? jak samodzielnie ocenić, jakie zagrożenie dla naszej skóry niesie promieniowanie słoneczne w danym momencie? Dzięki pakietowi, zawierającemu ćwiczenia aktywizujące uczniów, można będzie nauczyć się korzystania z ogólnodostępnych źródeł na temat aktualnego zagrożenia promieniowaniem UV. Pakiet zawiera komplet materiałów (prezentacje, filmy, karty pracy) do pracy z uczniami.

II sesja warsztatowa (17.15 – 18.45)

Zaczynamy pomiary z płytką  BBC micro:bit – Witold Kranas, OEIiZK

Opis: Będziemy programować za pomocą bloków MakeCode (podobnych do Blockly) płytkę micro:bit. Poznamy symulator płytki na stronie https://makecode.microbit.org/beta?liveforcelang=pl Ułożymy i zrealizujemy kilka prostych programów: tworzenie napisów, pomiar natężenia światła,  pola magnetycznego… Zapoznamy się ze sposobami prezentacji w symulatorze i możliwościami eksportu wyników pomiarów.

TIK na tropach antropopresji – Anna Grzybowska, Małgorzata Witecka, OEIiZK

Opis: Antropopresja to ogół działań planowanych i przypadkowych mających wpływ na środowisko. Dzięki technologii możemy obserwować formy działalności człowieka, analizować dane związane ze skutkami antropopresji oraz szukać informacji na temat sposobów zapobiegania negatywnym skutkom działań człowieka w środowisku.

Wieloletnia zmarzlina i lodowce bez tajemnic – pakiety edukacyjne INTERACT – Anna Wielgopolan, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Arktyka jest tym miejscem na świecie, gdzie zmiany klimatyczne są szczególnie widoczne. Region ten ociepla się dwa razy szybciej niż reszta świata.To z tego powodu czekają nas ciepłe zimy z większą liczbą wichur i z falami arktycznych mrozów od czasu do czasu, ataki zimy w maju, a latem susze, powodzie, ekstremalne opady deszczu i coraz gwałtowniejsze burze.
Warto zrozumieć procesy, które do tego prowadzą. W trakcie warsztatów zaprezentujemy wszechstronne, przystępne i elastyczne narzędzie dla nauczycieli, które pozwoli wprowadzić tematykę arktyczną do zajęć szkolnych. To pakiety edukacyjne przygotowane w ramach europejskiego projektu INTERACT, w który zaangażowane są 83 polarne stacje badawcze.

W pogoni za trzęsieniami ziemi – sejsmologia w pigułce – dr hab. Grzegorz Lizurek, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany pakiet sejsmologiczny opracowany w ramach projektu ERIS. Pozwoli on poznać podstawy sejsmologii. Uczestnicy dowiedzą się, czym zajmują się sejsmolodzy, co obserwują i jakimi metodami. Przy pomocy narzędzi dostępnych na nowoczesnej Platformie sejsmologicznej: Platform for Anthropogenic Seismicity Research (https://tcs.ah-epos.eu/)  będą oglądać oraz analizować zapisy prawdziwych trzęsień ziemi zarejestrowanych w sieciach sejsmologicznych. Warsztat potrwa ok. 2 godzin (planowane zakończenie o 19.15).