Opis warsztatów

I tura warsztatów:

Program eTwinning i jego narzędzia – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Opis: W ramach warsztatów nauczyciele mają okazję do zapoznania się z Programem eTwinning, jego założeniami, formami współpracy międzynarodowej i krajowej szkół oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Przykłady dobrej praktyki w postaci wybranych projektów matematyczno-przyrodniczych i naukowych zaprezentują koncepcję realizacji podstawy programowej przedmiotu w ramach współpracy międzynarodowej oraz wykorzystanie nowych technologii i aplikacji.

Przyrodnicy programują! – Wanda Jochemczyk i dr Katarzyna Olędzka, OEIiZK

Opis: Podczas warsztatów zaprezentujemy edukacyjne zastosowania środowiska Scratch. Uczestnicy pod kierunkiem prowadzących stworzą własną symulację. Poznają podstawowe konstrukcje programistyczne, które umożliwią im samodzielne przygotowanie projektów na zajęcia edukacyjne. Pokażemy, gdzie można znaleźć ciekawe materiały dotyczące programowania z wykorzystaniem Scratcha.

Wirtualne laboratoria przyrodnicze – Prof. Hanna Gulińska i dr Małgorzata Bartoszewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis: Uczestnicy warsztatów (przede wszystkim nauczyciele chemii i przyrody) będą mieli okazję poznać techniki pracy w wirtualnych laboratoriach  oraz eksperymentowania on-line wspomaganego podręcznikiem „Mobilna chemia”. Korzystać będziemy z iPadów i tradycyjnie dostępnych w szkołach komputerów PC.

 

Prezentacja Edukator.pl – nowej darmowej platformy dla szkół, uczniów i nauczycieli – Bogdan Wróbel, Fundacja Nauka i Wiedza

Opis: Prezentacja Edukator.pl – nowej darmowej platformy dla szkół, uczniów i nauczycieli. Ogromne możliwości, prosta obsługa. Ogromne zasoby, narzędzia, symulatory, światowe rozwiązania w języku polskim, testy, grupy, kursy, lekcje online.

 

II tura warsztatów:

Nowości Scientix i Augmented Reality w szkole – Małgorzata Zajączkowska, Ambasador Scientix, ZSI nr 1 w Białymstoku

Opis: Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć o najnowszych międzynarodowych wydarzeniach zaplanowanych dla nauczycieli i uczniów, a przedstawionych w ramach nowości portalu Scientix. Zaprezentowana zostanie technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality), dzięki której obraz świata rzeczywistego zostaje wzbogacony o nowe elementy, tworzy się nowe rozszerzone środowisko do nauki i eksperymentowania. Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów nauczania,którzy chcą poznać AR i zastosować tę technologię w praktyce szkolnej.

Przepustka do cyfrowego świata edukacji – warsztaty z obsługi platformy EDUSCIENCE – dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN

Opis: Uczestnicy warsztatów poznają produkty finalne projektu EDUSCIENCE: platformę e-learningową, portal przyrodniczy, wsparcie metodyczne, program wycieczek do obserwatorium i instytutów PAN oraz program monitoringu przyrodniczego. Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej EDUSCIENCE odbędzie się przy stanowiskach komputerowych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z gotowych materiałów przygotowanych przez naukowców Polskiej Akademii Nauk (filmy, krzyżówki, karty pracy, grafiki, materiały) oraz jak samodzielnie przygotować i opublikować własne zasoby.

Laboratorium przyrodnicze wspierane komputerowo – Elżbieta Kawecka i Małgorzata Witecka, OEIiZK

Opis: Uczestnicy warsztatów poznają metody pracy w laboratorium przyrodniczym wspieranym komputerowo i wykonają kilka doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem różnych czujników. Przedstawimy propozycje zastosowania tych eksperymentów podczas zajęć szkolnych na różnych poziomach edukacyjnych oraz polecane materiały dydaktyczne. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na bezpłatnym szkoleniu on-line „Pomiary wspomagane komputerowo w nauczaniu przedmiotów ścisłych (STEM)” na platformie Scientix Moodle.

Obudzić zmysły, czyli Outdoor education w polskiej szkole – Magdalena Kołodziejska, Akademia Pedagogiki Specjalnej i Marta Czerniak-Czyżniak, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski

Opis: Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę na temat znaczenia kontaktu z przyrodą dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. Poznają metody i formy pracy stosowane podczas zajęć przyrodniczych w Norwegii oraz możliwości ich implantacji na grunt polskiej szkoły.