• 2021 STEM High Level Event “Bringing Research Into the Classroom”

  Organizowane wspólnie przez BRITEC wraz z Scientix, AmgenTeach, CS Track i STEM Alliance, wydarzenie wysokiego szczebla STEM 2021 „Bringing Research Into the Classroom” będzie obejmować dwa dni: 20 maja i 21 maja konferencji online i interaktywnych sesji z naukowcami i przedstawicielami uniwersytetów, szkół, ministerstw edukacji i przemysłu.

  To wydarzenie ma na celu:

  • Dzielenie się innowacyjnymi praktykami dotyczącymi nauk obywatelskich w szkołach.
  • Zapewnienie wglądu w to, jak szkoły mogą współpracować z ośrodkami badawczymi i uniwersytetami.
  • Dzielenie się wskazówkami z kluczowymi interesariuszami w edukacji, jak zaangażować uczniów w multidyscyplinarne obywatelskie projekty naukowe.
  • Omówienie niezbędnych warunków i rodzajów praktyk prowadzących do efektywnego wdrażania nauki obywatelskiej w szkołach.

  Zapoznaj się z pełnym programem wydarzenia: http://bit.ly/STEM-HLE-Agenda

  Zarejestruj się na wydarzenie: Aby potwierdzić swój udział w tym wydarzeniu, prosimy zarejestrować się na wydarzenie pod tym linkiem: http://bit.ly/STEM-HLE-Registration