• Newsletter Scientix – Cele Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji

    W 2015 r. wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) utworzyły i przyjęły 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w ramach Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, mając na celu sprostanie aktualnym głównym wyzwaniom społecznym i środowiskowym na świecie.

    Najnowszy Newsletter Scientix ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat znaczenia 17 SDG i roli, jaką odgrywa edukacja w ich osiągnięciu.

    Zawiera omówienie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wraz z kompetencjami, dobrymi praktykami do zastosowania w klasie, wskazówkami i użytecznymi publicznie dostępnymi zasobami. Ponadto możesz dowiedzieć się, w jaki sposób Scientix podejmuje działania i zobowiązuje się do promowania celów zrównoważonego rozwoju w edukacji poprzez różne projekty. Zapraszamy do zastanawiania się, refleksji i działania wraz ze swoimi uczniami.