• Osiągnięcia Scientix prezentowane na największym spotkaniu ekspertów w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej w Europie – EMINENT 2015.

    IMG_6269W czasie największego spotkania ekspertów w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej w Europie – EMINENT 2015 zaprezentowano m.in. nowy raport Komisji Europejskiej dotyczący wyzwań w edukacji matematyczno-przyrodniczej w Europie. Wskazywano, że najnowszym kierunkiem rozwoju nauk ścisłych jest przejście od STEM () do STEAM, gdzie A – odpowiada za „All subjects”. Takie holistyczne podejście, tak mocno zaakcentowane, pojawia się w raporcie Komisji po raz pierwszy. Przedstawiciele Komisji wskazywali również możliwości, niestety bardzo ograniczone w nowej perspektywie finansowej UE, finansowania edukacyjnych inicjatyw.

    Przedstawiciele kilku ministerstw edukacji w Europie prezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie podnoszenia jakości edukacji w swoich krajach, upowszechniania i promocji nauki czy zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Zaprezentowano osiągnięcia projektu Scientix. Premiera filmu dotyczącego wyników Scientix (link: http://www.scientix.eu/web/guest/scientixworks#Videos) poprzedziła prezentację najnowszego raportu „Scientix 2 results: How Scientix adds value to STEM education”. Na zakończenie spotkania odbyła się również debata z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, nauczycieli, naukowców i przemysłu o kierunkach rozwoju edukacji w najbliższych latach i największych wyzwaniach.

    Podczas jednej z sesji plenarnych przedstawiciele 18 projektów edukacyjnych, w tym EDUSCIENCE, mieli możliwość krótkiej prezentacji poszczególnych projektów oraz zaproszenia do odwiedzenia stoisk. Podczas obu dni konferencyjnych dostępne były stoiska projektowe, na których przedstawiciele projektów zapraszali do korzystania z ich wyników i produktów oraz zachęcali do nawiązywania ogólnoeuropejskiej współpracy. A przecież w Scientix chodzi przede wszystkim o współpracę i wymianę doświadczeń.

    O tym wydarzeniu mogą Państwo przeczytać na portalu Scientix.