• „Scientix Projects’ Networking event” w Brukseli 20.02.15 r.

    Zapraszamy na spotkanie „Scientix Projects’ Networking event” w Brukseli 20.02.2015 r., organizowane przez Europejską Sieć Szkolną (European Schoolnet)

    Temat spotkania to „Udział nauczycieli w projektach z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej (ang. STEM): jak, kiedy, kto?”
    Szczegóły: bit.ly/163Nbwh

    Europejska Sieć Szkolna (EUN) to konsorcjum 31 ministerstw edukacji z krajów europejskich, a spotkanie w Brukseli może być okazją do nawiązania współpracy w ramach istniejących lub nowych projektów edukacyjnych.