• STEM Discovery WEEK

  SDW18 banner

  STEM Discovery Week 2018 to międzynarodowa inicjatywa, która zaprasza projekty, instytucje i szkoły z Europy i ze świata do podkreślania wagi studiów i kariery zawodowej w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych (EN: STEM). Hasło tegorocznej kampanii “say yes to STEM” („powiedz tak naukom matematyczno-przyrodniczym”) odnosi się zarówno do otwartości partnerów i ich wsparcia dla tych przedmiotów szkolnych, jak i szerokiego zakresu współpracy między różnymi podmiotami związanymi z tym obszarem.

  Chcesz zostać partnerem akcji?

  Przystępując do STEM Discovery Week 2018, partnerzy zgadzają się:

  • organizować i upowszechniać informacje o działaniach prowadzonych w ramach kampanii STEM Discovery Week;
  • zachęcać inne podmioty do wsparcia i włączania się do tej inicjatywy poprzez organizację różnych aktywności i dzielenie się informacjami o nich;
  • opublikować na swoich stronach internetowych informację o wsparciu kampanii, co pomaga aktywnej wymianie informacji między projektami, instytucjami i szkołami.

  Więcej informacji o zasadach rejestracji partnerów znajdą Panśtwo w dokumencie dostępnym tutaj.

  Organizujesz wydarzenie dotyczące nauk matematyczno-przyrodniczych w kwietniu 2018?

  Dołącz je na mapie! Organizatorzy takich wydarzeń mogą również wziąć udział w konkursie STEM Discovery Week. Odwiedź sekcję dotyczącą konkursu tutaj.

  Mapa wydarzeń STEM Discovery Week