• Weź udział w ankiecie Scientix dotyczącej nauczania podczas pandemii COVID-19!

    ankietaScientix, wspólnie z Amgen Teach i STEM Alliance, przeprowadza kompleksową międzynarodową ankietę dotyczącą praktyk edukacyjnych i wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID-19. Ankieta, skierowana do nauczycieli edukacji podstawowej i średniej (uczniowie w wieku 3-19 lat), jest dostępna w 24 językach, w tym po polsku, a jej wyniki posłużą za podstawę dla Raportu z obserwacji Scientix.

    Badanie ma na celu zgromadzenie informacji na temat technologii edukacyjnych używanych przez nauczycieli w tygodniach po wybuchu pandemii COVID-19, problemów, z którymi się zetknęli, przyjętych rozwiązań oraz ewentualnych zaleceń. Udzielone w ankiecie odpowiedzi umożliwią opracowanie przyszłych działań mających na celu udzielanie lepszego wsparcia nauczycielom.

    Poświęć kilka minut na podzielenie się z nami Twoim cennym doświadczeniem!
    Link do ankiety: www.scientix.eu/covid19-survey