• Lektura na wakacje :)

    laptop-3087585_640Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

    Raport nt. Szkół STEM w Europie to wynik analizy materiałów oraz konsultacji z czterema grupami kluczowych uczestników w nauczaniu przedmiotów STEM. Są nimi szkoły, nauczyciele przedmiotów STEM, Ministerstwa Edukacji oraz Branża STEM. Raport ten opublikowany został w ramach projektu STEM School Label, który finansowany jest ze środków programu Erasmus+ UE i zawiera on kryteria dotyczące „Szkół STEM”, które pomagają im w rozwijaniu i opracowywaniu strategii nauczania przedmiotów STEM. W szczególności ma to miejsce w obszarze nauczania, programów nauczania, oceny, pracowników, dyrektorów szkół, relacji społecznych szkoły jak i infrastruktury jaką dysponuje szkoła.

    Raport z oceny metody nauczania opartej o gry – Triseum opiera się na analizie dwóch gier edukacyjnych opracowanych przez projekt Triseum, które testowane były w szkołach w pięciu krajach Europy. Obie gry miały pozytywny wpływ na poziom motywacji uczniów jak również na stopień ich zaangażowania i nabywanie przez nich wiedzy, a sami uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą zagadnień prezentowanych w grach Triseum.

    opracowano na podstawie: http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=751024