• Zdobądź odznakę STEM School Label – webinarium

  Zapraszamy na webinarium Scientix poświęcone STEM SCHOOL LABEL w dniu 15 kwietnia o 15.00.

  Dzięki STEM School Label przedstawiciele szkół mogą dokonać oceny swojej szkoły poprzez wykorzystanie narzędzia samooceny online zgodnie z kryteriami, które określają szkołę STEM. Narzędzie samooceny pozwala na określenie obszarów, które wymagają poprawy jak również dobranie szkoleń i materiałów dla szkół w celu poprawy realizowanych przez nie zadań w obszarze Przedmiotów Ścisłych, Informatyki, Inżynierii i Matematyki (STEM) na poziomie szkolnym.

  Celem tego projektu jest udzielenie szkołom w Europie porad w zakresie zwiększania umiejętności jak i zainteresowania młodych ludzi w Europie przedmiotami ścisłymi, informatyką, inżynierią oraz matematyką (STEM). STEM School Label to wspólna inicjatywa European Schoolnet, Ciencia Viva (Portugalia), Maison pour la science en Alsace (Francja), Centrum na rzecz promowania przedmiotów ścisłych (Serbia) oraz Centrum Rozwoju Edukacji (Litwa).

  W ramach STEM School Label realizowane są następujące zagadnienia:

  1. Rozwijanie międzynarodowych kryteriów mających na celu zdefiniowanie szkół STEM.
  2. Wsparcie dla szkół i partnerów mające na celu rozwijanie prowadzonych przez nie zadań z zakresu nauczania przedmiotów STEM w klasie jak również budowanie relacji i nawiązywanie współpracy z partnerami STEM poza szkołą.
  3. Zebranie już istniejących oraz przydatnych materiałów z zakresu nauczania STEM dla szkół w celu poprawy realizowanych przez nie zadań z zakresu STEM.
  4. Rozwijanie międzynarodowej sieci i społeczności szkół STEM jak również stworzenie platformy do realizacji zadań w zakresie wzajemnego uczenia się jej uczestników.

  Dołącz do webinariumh

  Zapraszamy!